Moederloze pups

Moederloze pups

 

Op een avond kreeg Jack de melding dat er in Limburg drie pups waren wiens moeder was overleden. Omdat dit een noodsituatie was, werd er direct actie ondernomen, ook al was het 's avonds laat.
De pups werden opgehaald en gelukkig waren ze nog in redelijke conditie.

Er was gelukkig een labrador-pleegmoeder beschikbaar. Zij had zelf al acht pups, maar accepteerde de drie nieuwkomers direct. Omdat zoveel pups natuurlijk een zware belasting voor een moederdier is, werden haar adoptiejongen dan ook nog bijgevoerd. Op de foto's ziet u hoe dat in zijn werk gaat.

En met de pups gaat alles goed!