Een rolstoel voor Wodan

Een rolstoel voor Wodan

 

Stichting Pup in Nood heeft aan Wodan een rolstoel ter beschikking gesteld aangezien Wodan door zijn achterpootjes was gegaan en hierdoor moeilijk kon lopen. Om hem te ontlasten heeft hij tijdelijk een rolstoel ter beschikking gekregen.

Deze rolstoel wordt alleen ingezet om de achterpootjes en de spieren te ontlasten en wordt alleen gebruikt bij het uitlaten. Deze stoel is ons voor een speciale prijs gemaakt door www.hondenrolstoel.nl en aangeschaft door onze voorzitter.

Hopelijk kunnen wij in de toekomst meerdere rolstoelen aanschaffen, maar deze zijn vrij kostbaar en moeten op maat gemaakt worden.
Wilt u ook een hond helpen dan kunt u een gift doen op giro 4761377 t.n.v. Stichting Pup in Nood te Amsterdam.
Bij voorbaat dank Jack de Jongh, voorzitter